Rada rodziców

Utworzono: niedziela, 30, wrzesień 2018

Rada rodziców

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

- Pan Michał Puchta (przewodniczący)

- Pani Marta Warmijak

- Pani Anna Dmochowska

 

 

Zapraszamy wszystkich Rodziców i Opiekunów naszych uczniów do kontaktu z przedstawicielami Rady Rodziców w sprawach dotyczących naszych uczniów oraz organizacji pracy szkoły.

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie w postaci wpłat

na konto Rady Rodziców naszej szkoły

w roku szkolnym 2018/2019

 

Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy sfinansować część wyjazdów naszych uczniów na zawody sportowe, zakupić nagrody książkowe dla dzieci, dofinansować organizację imprez i uroczystości szkolnych, zakupić szkole defibrylator.

Jednocześnie  zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie

w roku szkolnym 2019/2020.

Prosimy o wpłaty w wysokości 30 zł (jednorazowa składka za cały rok szkolny) lub 5zł (składka miesięczna). Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły.

Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc i zaangażowanie w organizację pracy naszej szkoły!

Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie

Zespołu Szkół im. ks. J. Twardowskiego

w Wołominie

 

Saturday the 30th. Życzymy miłego dnia!