Historia szkoły

Drukuj
Utworzono: niedziela, 26, październik 2014

1. IX. 1966r. – powstaje pierwsza klasa specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie.


1. IX. 1967r. – tworzone są kolejne klasy specjalne w Szkole Podstawowej Nr 1 i 5. 


1. II. 1970 r. – Powstaje Szkoła Podstawowa Specjalna mająca siedzibę w Szkole Podstawowej Nr 1. Kierownikiem szkoły zostaje Eugenia Dmochowska. Szkoła liczy 124 uczniów i 8 nauczycieli. Działa Samorząd Uczniowski, biblioteka, koło PCK i SKO. 


1. IX. 1972r. – nowym kierownikiem Szkoły zostaje Stefan Wojdyna. Szkoła przenosi się do budynków po byłym młynie i biurze melioracyjnym przy ulicy Długiej 34 w Wołominie.


1. IX. 1973r. – kierownictwo Szkoły obejmuje Janina Ciok. Dla najstarszych uczniów zostają zorganizowane 2 klasy z przyuczeniem do zawodu stolarza. Młodzież odbywa praktyki w pobliskich Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie. W Szkole działa: SU, PCK, SKO oraz LOP, chór i kółka zainteresowań.


1974r. – przy Szkole powstaje drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku ZHP, prowadzona przez druhnę T. Wiśniewską.


1. IX. 1978r. – Szkoła zostaje przeniesiona do budynków po Liceum Ekonomicznym przy ulicy Miłej 22 w Wołominie. Szkoła liczy 105 uczniów i 12 nauczycieli. Zostaje zorganizowana świetlica na ½ etatu. Działa także TPD i Szkolne Koło Sportowe. 


1. IX. 1984r. – nowym dyrektorem Szkoły zostaje Irena Stępień. Następuje remont budynków szkolnych oraz boiska.


X. 1989r. – kierownictwo Szkoły obejmuje Walenty Indyk. Udaje się zapewnić gorące posiłki uczniom z najuboższych rodzin. Postępują dalsze prace remontowe. Ponieważ brakuje bieżącej wody i sanitariatów, z inicjatywy Szkoły powstaje Społeczny Komitet budowy Wodociągu na ulicy Miłej.


1. IX. 1992r. – dyrektorem Szkoły zostaje Hanna Dudyńska.


6 – 12. VI. 1994r. – zostaje zorganizowany pierwszy wyjazd 40 uczniów i 5 nauczycieli na „zieloną szkołę” do miejscowości Ublik na Mazurach.


VI. 1994r. – udaje się doprowadzić wodę do budynku Szkoły oraz wybudować nowoczesne ubikacje.

1. IX. 1995r. – powstaje pierwsza „klasa życia” dla 8 uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, którzy do tej pory uczyli się razem z dziećmi lekko upośledzonymi umysłowo.


1. IX. 1996r. – dyrektorem Szkoły zostaje Alicja Świder. Udaje się zorganizować pierwszy wyjazd uczniów na turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu. Szkoła zaczęła starania o remont budynku i rozbudowę.


Pani Barbara Ciepielewska została powołana na stanowisko dyrektora Szkoły 1 lutego 2001 roku. Jej staraniem już 28 stycznia 2003 roku został oddany do użytku nowy budynek szkolny.


We wrześniu 2005 r. wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego utworzono Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla młodzieży kończącej gimnazjum, niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na początku był jeden oddział, a z roku na rok szkoła rozrastała się i obecnie liczy 4 oddziały. 


We wrześniu 2006 r. otwarta została 2 – letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną o kierunku „kucharz małej gastronomii”.


W sierpniu 2007 r. zostało oddane do użytku po generalnym remoncie skrzydło szkoły. Remont mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – w ramach projektów tworzonych wspólnie przez panią dyrektor i Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Dzięki tym projektom szkoła została także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Powstała również sala doświadczania świata i sala wyciszeń. Utworzono profesjonalną rehabilitację. Szkoła pozyskała specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: stacjonarne rowery, bieżnie, atlas, UGUL, łóżko wodne do masażu itp. 


Pani dyrektor Barbara Ciepielewska opracowała i wdrożyła projekty unijne dotyczące wyposażenia dwóch pracowni komputerowych, a także pracowni specjalistycznej EEG Biofeedback i Integracji Sensorycznej (SI) oraz pracowni logopedycznej.

 

 

Monday the 14th. Życzymy miłego dnia!